Rugăciune...

Sfinte Ierarhe Ioan Maximovici Arhiepiscop de Shanghai, Bruxelles şi San Francisco şi Sfinte Părinte Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolit şi ocrotitor al Timişoarei şi a tot Banatul, făcătorule de minuni şi Sfântă Preacuvioasă şi Multmilostivă Maică Parascheva ocrotitoare a Moldovei şi a tuturor românilor rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi !

Cuviosul Paisie Aghioritul Ultimii Ani din Viața Pământească

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=TQwzZbJbUco#t=3029

Viaţa Cuviosului Paisie Aghioritul - Partea I - Film rusesc subtitrat.

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=lLUYP8N5XjU

Viaţa Cuviosului Paisie Aghioritul - Partea II-a - Film rusesc subtitrat.

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=WpWemaobFog

Profeţia Cuviosului Paisie Aghioritul despre al treilea război mondial

Sursa: http://www.youtube.com/watch?v=Ldo58VsYbF8

sâmbătă, 17 februarie 2024

Proloagele din 16 februarie

 

Luna februarie în 16 zile: Pomenirea Sfinților Mucenici: 
Pamfil, Valent, Pavel, Seleucus, Porfirie, Iulian, Teodul, 
Ilie, Ieremia, Isaia, Samuil și Daniil(309-310) 
       Acești doisprezece Sfinți Mucenici au pătimit pentru Hristos în Cezareea Palestinei, pe vremea împărăției lui Maximilian - Galeriu (305-311). Cel dintâi cu rânduiala era Sfântul Pamfil, care era de neam din Beirut, bărbat vestit și preot al cetății. Acesta învățase multă carte, și, părăsind averea și casa părintească, s-a făcut ucenic lui Pieriu, care urma lui Origen, la marea școală din Alexandria. Acest Pamfil a înființat în Cezareea Paleslinei o mare bibliotecă, de peste trei mii de cărți, pe care a dăruit-o bisericii de acolo. A întemeiat, tot acolo, și o școală, în care se învăța duhovniceasca filosofie a Sfintei Scripturi, pe care a copiat-o de mai multe ori și pe care a răspândit-o în dar. Vestit învățat fiind, era totodată împodobit și cu viață îmbunătățită. Și, așezându-se în Cezareea, măcar că se bucura de multă prețuire între oameni, el și-a împărțit averea la săraci și trăia în fapte bune, în smerenie și în înfrânare, propovăduind Evanghelia și aducând pe mulți la dreapta credință. Faima credinței și înțelepciunii sale ajungând pretutindeni, și-a atras mânia lui Urban, cârmuitorul Palestinei, care l-a închis și l-a chinuit în temniță, vreme de doi ani, iar după moartea lui Urban, prigonirea a continuat sub dregătorul Firmilian. Și în temnița unde se afla Sfântul Pamfil se mai găseau închiși și alți creștini vrednici de laudă: Valent, diaconul din Ierusalim, bătrân înțelept și ascuțit la minte, care știa pe de rost Sfânta Scriptură și Pavel din Ianina Palestinei, cel Fierbinte cu duhul, care suferise, mai înainte arderea focului pentru credință. Toți trei, îndurând chinurile, nu încetau a mărturisi pe Hristos. Deci, au trecut, în vremea aceea, prin Cezareea, cinci tineri din Egipt, în drum spre țara lor. Și, mărturisind ei că sunt creștini, îndată au fost aruncați în aceeași temniță și au fost puși la chinuri, cu Sfinții Pamfil, Valent și Pavel. Nici unul din ei nu s-a clintit de la dreapta credință. Iar numele lor erau: Ilie, Ieremia, Isaia, Samuil și Daniil. Și fiind osândiți la moarte și popor mult adunându-se la vestea osândirii lor s-au ridicat glasuri din popor care strigau împotriva prigonitorilor. Deci, au fost prinși atunci: Porfirie, un tânăr de 18 ani, care fusese slujitor Sfântului Pamfil, Seleucus, care avusese înaltă dregătorie în oaste și sclavul Teodul, chiar dintre casnicii dregătorului. Și au fost uciși, la porunca dregătorului Firmilian, cu înfricoșătoare moarte: unii, arși de vii, alții, junghiați și răstigniți, iar alții, prin tăierea capului. Iar un oarecare Iulian, care încă nu se botezase, dar râvnea să se numere cu creștinii, om în trecere prin Cezareea și căutând o unealtă, fiind prins pe înserate că săruta trupurile Sfinților omorâți, a fost osândit să fie ucis și el, prin ardere de viu, împlinind astfel ceata celor doisprezece. Și așa, cei doisprezece Prooroci și Apostoli, au stat cu Proorocii și cu Apostolii, înaintea lui Hristos Domnul, în cereasca împărăție, încununați cu cununile biruinței. Dumnezeului nostru slavă!
 

Întru această zi, pildă folositoare de suflet, din Pateric, 
despre nevoință, curățenie și milostenie
     Era un mirean foarte evlavios în viața lui și a venit la ava Pimen. S-au mai întâmplat la bătrân și alți frați cerând de la dânsul să audă vreun cuvânt. Și zicea bătrânul mireanului celui credincios: "Grăiește fraților vreun cuvânt". Iar el se ruga, zicând: "Iartă-mă, ava, eu, ca să mă învăț, am venit". Și, silit fiind de bătrân, a zis: "Eu sunt mirean, vânzând și neguţătorind verdețuri; dezleg și fac legăturile mai mici, cumpăr cu puțin și vând cu mult. Însă, din Scriptură, nu știu să spun. Dar o pildă vreau, totuși, să zic: "Un om a zis prietenului său: "Fiindcă am poftă să văd pe împărat, vino cu mine". Și i-a zis lui prietenul: "Vin cu tine, până la jumătatea căii". Și a zis altui prieten al lui: "Vino tu să mă duci la împărat". Iar acela i-a răspuns: "Te duc până la palatul împăratului". Și a zis și celui de al treilea prieten: "Vino cu mine la împărat". Iar el a zis: "Eu vin și te duc la palat și grăiesc și te înfățișez la împărat." Și îl întrebau pe el: "Care este puterea pildei ?" Și, răspunzând, le-a zis lor: "Cel dintâi prieten este nevoința, care povățuiește până la drum. Cel de al doilea prieten este curățenia, care ajunge până la cer. Iar prietenul al treilea este milostenia, care conduce până la Împăratul Dumnezeu, cu îndrăzneală."" Și, așa frații, folosindu-se, s-au dus. Dumnezeului nostru, slavă !

Niciun comentariu: