Rugăciune...

Sfinte Ierarhe Ioan Maximovici Arhiepiscop de Shanghai, Bruxelles şi San Francisco şi Sfinte Părinte Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolit şi ocrotitor al Timişoarei şi a tot Banatul, făcătorule de minuni şi Sfântă Preacuvioasă şi Multmilostivă Maică Parascheva ocrotitoare a Moldovei şi a tuturor românilor rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi !

Cuviosul Paisie Aghioritul Ultimii Ani din Viața Pământească

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=TQwzZbJbUco#t=3029

Viaţa Cuviosului Paisie Aghioritul - Partea I - Film rusesc subtitrat.

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=lLUYP8N5XjU

Viaţa Cuviosului Paisie Aghioritul - Partea II-a - Film rusesc subtitrat.

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=WpWemaobFog

Profeţia Cuviosului Paisie Aghioritul despre al treilea război mondial

Sursa: http://www.youtube.com/watch?v=Ldo58VsYbF8

sâmbătă, 13 aprilie 2024

Proloagele din 13 aprilie

 


Luna aprilie în 13 zile: pătimirea Sfântului, sfințitului Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea (+303).

            Pe vremea când împărățea în Roma Diocleţian, cumplitul prigonitor al creștinilor, trăia în Laodiceea, cetate din Asia Mică, un bătrân, anume Artemon, care șaisprezece ani fusese citeț în biserica din cetatea sa, vestind credincioșilor Sfintele Scripturi iar, de treizeci și trei de ani, era preot, povăţuind obștea dreptcredincioasă din Laodiceea, pe calea mântuirii, după poruncile lui Hristos, toată viața închinându-și-o slujirii lui Dumnezeu și semenilor. Deși era împovărat de ani, n-a avut parte însă să-și sfârșească viața în tihnă. Peste capul lui albit s-a abătut furtuna prigoanei. Patrichie, un dregător împărătesc, rău la inimă, a fost trimis din Roma în părțile Laodiceei, să împlinească poruncile împărătești de prigonire a creștinilor. Acesta, mergând la vânătoare și întorcându-se cu mult vânat, a vrut să mulțumească zeilor săi păgâni, aducându-le jertfă. Deci, intrând Patrichie în capiștea zeiței Artemida, a găsit zeii cei neînsuflețiți prăbușiți țăndări, pe lespezile templului. Plin de mânie, a aflat, de la un martor mincinos, că episcopul Sisinie și bătrânul preot Artemon au dărâmat zeii. Îndată a poruncit să fie prinși toți creștinii, iar el a pornit, cu mult popor, să dea foc bisericii creștinilor. Pe drum, însă, dregătorul Patrichie s-a îmbolnăvit de moarte și s-a întors acasă, trimiţând episcopului Sisinie cuvânt să se roage pentru dânsul. Episcopul i-a trimis răspuns că, de va crede în Hristos, se va vindeca. Iar dregătorul i-a scris: "Cred în Dumnezeul tău" și îndată s-a făcut sănătos. Dar dregătorul nu și-a ținut cuvântul și tot prigonitor a rămas.Deci, mergând el în Cezareea Capodochiei, unde rânduise mare adunare de popor, pentru pedepsirea creștinilor, Patrichie a poruncit să fie adus preotul Artemon și, silindu-l să aducă jertfă zeilor, bătrânul preot a răspuns: "Șaptezeci și șapte de ani am de când slujesc lui Dumnezeu și acum să slujesc idolilor ?" Și, nevrând el să jertfească, dregătorul a poruncit să ardă o tăblie de fier în care a pus pe Sfântul Mucenic și, încă și țepușe de fier a înroșit în foc și au început să-l înțepe, iar cu fiare ascuțite să-i taie mădularele trupului. Și, văzând răbdarea Sfântului, dregătorul a poruncit să fie aruncat în temniță. Iar, a doua zi, pe când se fierbea o căldare cu smoală, Sfântul Artemon a fost răpit de un înger din fața dregătorului. Până la urmă, a fost prins de alți necredincioși și, mărturisind că este creștin, i s-a tăiat capul. Și așa a luat cununa Mucenicilor.
Întru această zi, cuvânt din Pateric, despre Daniil monahul.
           Ava Daniil, trecând odată aproape de un loc, a văzut un călugăr păzit de cineva. Deci, apropiindu-se starețul, a întrebat pe fratele acela, zicându-i: "Pentru ce ești prins ?" Și, înștiințându-se de la el că este învinuit de ucidere, a zis ava către cei ce-l prinseseră: "Unde este omul cel ucis ?" Iar ei i-au arătat lui. Atunci s-a apropiat starețul de cel ucis și a zis tuturor: "Să ne rugăm toți". Iar el, ridicându-și mâinile către Dumnezeu, îndată s-a sculat cel ucis. Și i-a zis lui înaintea tuturor: "Spune-mi mie, cine te-a ucis ?" Iar el a zis: "Intrând în biserică am dat aur mult unui slujitor să-l păstreze, iar el, sculându-se, m-a ucis și, aducându-mă, m-a aruncat în mănăstirea părinților. Ci, mă rog vouă, să luați de la dânsul aurul și să-l dați fiilor mei". După aceea, i-a zis lui starețul: "Să adormi iarăși, până ce Domnul te va învia pe tine, în ziua cea de apoi."
Întru această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre milostenie.
          Omule, trimite-ți bogăția ta în veacul ce vine, trezește-te; dacă vrei să nu-ți piară bogăția ta, să o dai pe ea în mâinile săracilor și-ți vei afla acolo casele tale pline. Nu te teme, nici să zici: "Risipitori sunt cei săraci, pentru că Dumnezeu este chezaș pentru dânșii". Dacă nu încredințezi săracilor, încredințează lui Dumnezeu, pentru că cel ce miluiește pe săraci, împrumută pe Dumnezeu. Că Însuși zice: "Eu sunt chezaș pentru cei săraci. De ați făcut bine unuia dintre aceștia mici, Mie ați făcut, iar nu săracilor". A Lui este slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Sursa:

Niciun comentariu: