Rugăciune...

Sfinte Ierarhe Ioan Maximovici Arhiepiscop de Shanghai, Bruxelles şi San Francisco şi Sfinte Părinte Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolit şi ocrotitor al Timişoarei şi a tot Banatul, făcătorule de minuni şi Sfântă Preacuvioasă şi Multmilostivă Maică Parascheva ocrotitoare a Moldovei şi a tuturor românilor rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi !

Cuviosul Paisie Aghioritul Ultimii Ani din Viața Pământească

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=TQwzZbJbUco#t=3029

Viaţa Cuviosului Paisie Aghioritul - Partea I - Film rusesc subtitrat.

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=lLUYP8N5XjU

Viaţa Cuviosului Paisie Aghioritul - Partea II-a - Film rusesc subtitrat.

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=WpWemaobFog

Profeţia Cuviosului Paisie Aghioritul despre al treilea război mondial

Sursa: http://www.youtube.com/watch?v=Ldo58VsYbF8

marți, 14 august 2012

Proloagele din 14 august


[1508_adormirea-patmos-sec15.jpg]
Luna august în 14 zile: Înainte prăznuirea 
Adormirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu
     Se cuvine, fraţilor, să ştim că astăzi este înainte-prăznuirea Adormirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, Maica după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, să ne adunăm toţi în biserică, la rugăciuni. Că astăzi Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, fără să cunoască stricăciunea şi cu trupul proslăvit, a fost dusă de îngeri la veşnicile lăcaşuri, la viaţa ei cea cerească. Se bucură, deci, îngerii în ceruri şi oamenii se veselesc pe pământ, iar heruvimul cu sabia de văpaie s-a depărtat de la uşa Raiului şi toată firea tresaltă că Maica Domnului, intrând în ceruri, primeşte pe toţi care cinstesc, cu dreaptă credinţă preasfântă adormirea ei. Nimeni, dar, din noi, iubiţilor, să nu se lenevească să laude pe Născătoarea de Dumnezeu, ca, nu cumva, din răutate şi lenevirea aceasta, să fie lipsit de darul ei. Ci, să ne încingem mijlocul nostru cu înfrânarea şi să lepădăm de la noi toate patimile noastre cele rele: mânia, desfrânarea, furtul, saţiul, beţia şi celelate toate, care se împotrivesc socotinţei celei sănătoase. Iar, în locul acestora, să primim credinţa, nădejdea şi dragostea, că acestea sunt împlinirea Legii şi a Proorocilor şi, prin acestea, fii ai lui Dumnezeu să ne numim şi să fim moştenitori ai Împărăţiei. Şi, toate cele ce vom cere, le vom lua de la El, întru acest veac şi în cel ce va să fie, ca nişte păzitori ai poruncilor Lui.
Întru această zi, pomenirea Sfântului Prooroc Miheia (sec VI î. Hr.)
      Acesta a fost unul din cei doisprezece Prooroci mici, din Biblie, născut în ţinutul Moreset, şi a trăit sub domnia lui Iotam, Ahaz şi Ezechia, regii din Iuda cu 721 de ani înainte de Mântuitorul Hristos, şi deci, el este altul decât Proorocul Miheia, fiul lui Imla, care a trăit cu un veac înainte, sub domnia regelui Ahab. Ca şi proorocul Amos, Miheia a fost un om de la ţară. Nu ştim nimic din viaţa lui, nici cum a fost chemat de Dumnezeu la slujirea de prooroc, dar, de la el ne-a rămas o carte, în şapte capitole, care se află în Biblia Vechiului Testament. Cuvintele sale înfruntă fărădelegile celor bogaţi şi puternici şi nedreptăţile făcute de ei celor săraci, şi vesteşte, pedeapsa pe care Dumnezeu le-o pregăteşte. Dumnezeu aşteaptă de la ei altceva, fapte de dreptate şi iubire de oameni. Dumnezeu va veni şi va judeca lumea, pedeapsa lor e hotărâtă. Proorocul vesteşte şi o mare nădejde, o înnoire a lumii şi naşterea în Betleemul Iudeii a marelui Rege al păcii, aşa cum s-a şi împlinit.
În această zi, cuvânt din Pateric
       Ne spunea nouă un oarecare părinte, zicând: "Doi negustori din acelaşi loc, aveau dragoste mare între ei. Însă, unul din ei era foarte bogat, iar celălat, mai puţin. Deci, cel dintâi avea o femeie foarte frumoasă şi înţeleaptă, precum se va arăta mai jos. Şi, murindu-i bărbatul, a rămas văduvă. Iar negustorul celălalt, văzând frumuseţea şi înţelepciunea ei, poftea să o ia pe ea ca soţie pentru dânsul. Se ruşina însă a-i zice el, ca nu cumva să nu primească şi avea, totdeauna, gând rău împotriva ei. Deci ea fiind înţeleaptă, a cunoscut ce vrea să facă el şi i-a zis: "Frate Simion te văd tulburat de gânduri, dar să-mi spui mie, fără de nici o îndoială, cele ce pofteşti, şi, de va fi cu putinţă, îţi voi spune ţie." Iar el, mai întâi, se ruşină să-i spună lucrul acela. Dar, mai pe urmă, i l-a spus. Şi o ruga pe ea, să primească să-i fie lui soţie. Iar ea i-a răspuns lui: "Dacă vei face cele ce-ţi voi porunci ţie, voi face şi eu voia ta." Iar el i-a zis ei: "Orice-mi vei porunci mie, îndată voi face." Deci, i-a zis lui: "Să mergi la casa ta şi să nu guşti nimic, până ce te voi chema." Iar el, cu bucurie, a făgăduit să facă aceasta, însă nu-i dăduse lui o zi hotărâtă, când îl va chema. Deci, a trecut întâia, a doua şi a treia zi, dar nu l-a chemat pe el. Iar el, din dragoste, răbda, cu tărie, acestea toate făcându-se după purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Deci, întru a patra zi, a trimis la el, care pierea de foame şi nu putea, de slăbiciune, să vină pe picioarele sale. Însă, sprijinit fiind pe cineva, a venit. Iar, ea gătise masă, asemenea şi pat şi i-a zis lui: "Iată masa", iată şi patul, ce porunceşti, mai întâi, să faci ? Atunci i-a zis ei: "Miluieşte-mă şi-mi dă, mai întâi, să mănânc că pier." Apoi, i-a zis lui: "Iată, dacă ai flămânzit, m-ai uitat şi pe mine şi toate poftele le-ai uitat şi nu pofteşti decât numai să te saturi de pâine. Deci, când îţi vor veni ţie aceste gânduri, să primeşti acest fel de doctorie a postului şi te vei izbăvi de tot gândul viclean şi rău. Încă, să mă crezi pe mine, frate, că, după moartea bărbatului meu, nici cu tine nici cu altul nu mă voi însoţi, ci, cu ajutorul Hristosului meu, voi petrece în curăţenie." Atunci s-a umilit omul acela şi s-a minunat de curăţia ei şi de mintea ei cea întreagă. Şi i-a zis ei: "De vreme ce a binevoit Dumnezeu să mă mântuiască pe mine, prin înţelepciunea ta, acum ce mă sfătuieşti să fac ?" Iar ea, cunoscându-şi tinereţea şi frumuseţea ei, ca nu cumva şi ea să pătimească unele de acest fel, i-a zis lui: "Socotesc că nu iubeşti pe nimeni, după Dumnezeu, ca pe mine, precum şi eu, cu adevărat, după Dumnezeu, te iubesc. Dar avem porunca stăpânului nostru. Care zice: "De voieşte cineva să vină după Mine şi nu-şi va urî pe tatăl său şi pe maica sa, pe femeie şi pe copii şi pe fraţi şi pe surori, chiar şi sufletul său însuşi, nu poate să-mi fie Mie ucenic." Deci, de vei voi, eu te sfătuiesc să ne îndepărtăm unul de altul, pentru Dumnezeu, ca să-ţi socotească şi ţie Domnul că te-ai lepădat de femeia ta, pentru El. Şi mie, asemenea, să mi se socotească că m-am lepădat de bărbatul meu. Şi, iată că este o mânăstire în părţile noastre. Şi, dacă doreşti, cu adevărat, să te lepezi de lume, mergând acolo, leapădă-te. Şi vei plăcea lui Dumnezeu, cu adevărat. Deci, el, îndată şi-a împărţit bogăţia sa la săraci, şi s-a dus în mănăstirea aceea, şi a petrecut acolo până la moartea sa, şi a fost călugăr iscusit. Asemenea şi acea fericită femeie, cea întreagă la minte, s-a dus la o mânăstire de fecioare şi, plăcând lui Dumnezeu, s-a mutat la veşnica viaţă". Iar acestea toate ni le-a spus nouă părintele Simeon şi am proslăvit pe Dumnezeu, a Căruia este slava, acum şi pururerea şi în vecii vecilor ! Amin.

Sursa:

Niciun comentariu: